Leveranciers

Samen met onze leveranciers zetten we ons in om aan de behoeften en wensen van de klant te kunnen voldoen. We willen dit zo transparant mogelijk maken richting de klanten: op de klantgebonden webportal van onze webshop maken we de leveranciers zichtbaar die de producten voor de desbetreffende klant aanleveren. Er zijn ook presentaties en certificaten van de leveranciers zichtbaar zodat de klanten echt weten met wie ze zaken doen.

Richting onze leveranciers ligt er voor ons team ook een uitdaging: een betrouwbare schakel zijn in de bedrijfsvoering van onze leveranciers. Dit zou weer moeten resulteren in het aandragen van ons bedrijf (bij potentiële klanten of andere leveranciers) als professionele, betrouwbare partij om zaken mee te doen.