ARBO en Veiligheid

Onze medewerkers dienen elke dag weer gezond en met een glimlach huiswaarts te gaan. Het is daarom belangrijk dat de veiligheid en de arbeidsomstandigheden (ARBO) goed geregeld zijn. Of het nu een kantoor, een voertuig of ons magazijn betreft, we houden de werkplek schoon en veilig. Alles wordt goed onderhouden en gekeurd, onze medewerkers voeren periodiek werkplekinspecties uit. Ook externe instanties voeren controles uit, zoals EVO die jaarlijks een uitgebreide magazijnveiligheidscheck uitvoert.

Mocht er ondanks de voorzorgsmaatregelen toch iets gebeuren, vinden wij het belangrijk dat onze mensen getraind zijn en dus weten hoe te handelen. Vrijwel iedere medewerker heeft een reanimatie- en kleine blustraining gevolgd. Negen van onze medewerkers zijn BHV’er en gecertificeerd door het NIBHV.

Binnen onze organisatie stimuleren we onze mensen om melding te maken van fouten, storingen en irritaties. Eigenlijk alles wat iemand opvalt of niet aanstaat kan genoteerd worden op onze briefjes voor “storingsmeldingen”. Elke maandagochtend worden deze behandeld en wordt er direct actie ondernomen om de storing weg te werken. Het oplossen van het probleem wordt een week later weer besproken.

Met hart en ziel staat het team van Schwartzmans bv achter onze visie: “Schwartzmans bv wil u graag een schone, veilige leef- en werkomgeving faciliteren waarin uw medewerkers en cliënten zich onbezorgd prettig voelen.”.

BHV plan – klik hier

Plattegrond – kik hier

Calamiteitenplan – klik hier

RI&E:

  • RI&E geïnventariseerd en geëvalueerd – voor inzicht opvraagbaar

  • Toetsingrapport – voor inzicht opvraagbaar

Voorbeeld periodieke werkplekinspectie – klik hier

Voorbeeld Preventief Medisch Onderzoek – klik hier (LINK is tijdelijk buiten gebruik)

Regels omtrent verzuim ArboNed model protocol – klik hier

Magazijn basiskennis en handelingen tbv magazijnveiligheid – klik hier

Werken bij of bezoeken van Schwartzmans bv,  dit dient u te weten – klik hier

Presentatie voor klanten – Omgaan met gevaarlijke stoffen – klik hier

Verslaglegging