Helichem

Helichem BV, onderdeel van de Helichem Groep, ontwikkelt en produceert onderhouds- en reinigingsproducten alsmede epoxy-coatings en andere hoogwaardige vloerafwerksystemen. Wij zijn gespecialiseerd in de volledige verzorging van private labels voor industrie en groothandel in binnen- en buitenland en produceren meer dan 500 producten voor alle mogelijke toepassingen. Van kleine tot grote volumes in alle denkbare verpakkingen, exact volgens de wensen van onze afnemers. Onze speerpunten, duurzaamheid en veiligheid.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bij Helichem zijn wij ons uitdrukkelijk bewust van onze verantwoordelijkheden ten opzichte van milieu en maatschappij. Het streven naar winst (profit) is de eerste voorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering. En daarmee dus ook voor het zorgvuldig ontwikkelen van nieuwe innovatieve en duurzame producten. Daarbij hebben we uiteraard nadrukkelijk oog voor de effecten van ons handelen op het milieu (planet) en voor de menselijke aspecten binnen èn buiten ons bedrijf (people).

  • Daarom is de standaard van ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO) verankerd in al onze bedrijfsprocessen, waarmee Helichem volle verantwoordelijkheid neemt voor eventuele effecten die onze taakuitoefening kan hebben op mens en milieu.
  • Daarom is ons bedrijf behalve ISO 9001 ook ISO 14001 gecertificeerd. Waarbij ISO 14001 borg staat voor ons ecologisch verantwoord milieumanagementsysteem.
  • Daarom staat veiligheid voorop in alle facetten van onze bedrijfsvoering. Niet alleen voor onze eigen medewerkers, maar ook voor de afnemers die ons product zullen gaan gebruiken.
  • Daarom zijn bij productinnovatie duurzaamheid en veiligheid de belangrijkste speerpunten van Helichem.
  • Daarom is Helichem een actief lid binnen de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ).
  • Daarom onderhouden we nauwe contacten met de internationale AISE associatie, die de ‘Agenda voor verantwoord en duurzaam reinigen’ propageert.
  • Daarom is Helichem, als een van de eerste Europese mkb-producenten, vrijwillig toegetreden tot de Charter for Sustainable Cleaning. Een initiatief van de Europese reinigingsmiddelenindustrie dat jaarlijkse verbeteringen voorschrijft op het gebied van duurzaamheid.
 

www.Helichem.nl