Klanten

Het team van Schwartzmans bv helpt graag iedere relatie bij het bewerkstelligen van een schone, veilige en prettige leef- en/of werkomgeving. Grote of kleine klant, wederzijds respect is de basis voor een fijne relatie.  We hopen dat al onze klanten doorgroeien naar een A- of B-klant. Wij streven er als team naar om optimaal aan de behoeften en wensen van onze klanten te kunnen voldoen. Als onze klanten dat zo ervaren zullen zij de naam Schwartzmans bv ook positief uitdragen naar hun relaties en dat is dan weer onze grootste wens.