Afval beheer, scheiden en verantwoord afvoeren

Zo gaat Schwartzmans BV met afval om.

Afval scheiden kost niet meer moeite, je dient alleen je zelfdiscipline te her programmeren.

Als groothandel krijg je grote hoeveelheden materialen binnen die vervolgens (meestal) in kleinere hoeveelheden weer de deur uit gaan. Kartonnen dozen en stretchfolie zijn binnen onze organisatie grote afvalproducten. 30 tot 40% van de kartonnen dozen gebruiken we weer voor verdere distributie naar onze klanten. De lokale verwerker Koenen Recycling uit Kaatsheuvel komt de overgebleven kartonnen dozen en de stretchfolie ophalen: http://www.koenendekets.nl

Reinigingsmiddelen zitten vaak verpakt in plastic cans. Onze chauffeurs nemen lege cans weer mee bij de klant. De 20-liter cans van Diversey gaan ook weer retour naar Diversey en de overige cans worden bij Schwartzmans bv opgeslagen in een speciale container. Cans waar een zuur product in gezeten heeft worden gescheiden van cans waar een basisch product in gezeten heeft. HSR Verpakkingen ledigt periodiek deze container en zij recyclen de cans: http://www.hsrverpakkingen.nl

In beperkte mate heeft Schwartzmans bv ook metaalafval. Dit wordt intern in een container opgeslagen en naar behoefte geledigd bij Helmondse Schroothandel, gevestigd in dezelfde straat als Schwartzmans bv: http://www.helmondseschroothandel.nl

We drinken graag koffie bij Schwartzmans bv en u bent van harte welkom om ook een “bakje” mee te drinken. De plastic koffiebekertjes waar onze koffie in gaat worden na gebruik in een koker gedeponeerd en als deze koker vol is worden de bekertjes in een zak aangeboden voor recycling: https://www.milieucentraal.nl/afval/afval-scheiden-en-recyclen/afval-verminderen/wegwerpbekertje-of-mok

De adviseurs van Schwartzmans bv raden onze klanten aan om doseersystemen te gebruiken maar het komt toch nog voor dat er klein chemisch afval overblijft. Dit kan overgebleven product van een andere aanbieder zijn of overgebleven product door inefficiënt voorraadbeheer bij onze opdrachtgevers. Schwartzmans bv zorgt ervoor dat dit klein chemisch afval op de juiste manier verwerkt wordt. De hier volgende Beste Werkwijze vertelt hoe dit proces wordt uitgevoerd: BW240

Het afval dat niet via bovenstaande afvalstromen kan worden ingeleverd, wordt wekelijks opgehaald door het lokale afvalverwerkingsbedrijf Van Erp Containers:  http://www.vanerpcontainers.nl/

We proberen als organisatie niet alleen restafval te voorkomen, maar we houden ook rekening met het transport van het afval. Onze partners zijn lokale afvalverwerkers en zo houden we de kilometers die overbrugd moeten worden zo laag mogelijk. Zo voorkomen we weer onnodige CO2-uitstoot.