Bikers4Bart stopt, maar Schwartzmans blijft het Duchenne Parents Project financieel ondersteunen

In september doen we met ons team voor de zevende keer met de Duchenne Heroes, een zeer pittige, zevendaagse mountainbiketocht van Luxemburg naar Nederland. Elke dag leggen we zo’n honderd kilometer af. Het wordt onze laatste tocht, want Bart van de Weijenberg is op 16 januari op negentienjarige leeftijd overleden. Wij stoppen, maar dat geldt niet voor Schwartzmans, zo heb ik begrepen. Het bedrijf wil Duchenne Parents Project financieel blijven steun door een ander team te sponsoren. Hij laat ‘Duchenne’ niet in de steek, dat is een mooi gebaar.

Toen we zes jaar geleden voor de eerste keer meededen, was de firma Schwartzmans er ook al bij. Die hield toen een speciale actie, dat leverde tweeduizend euro op. Die actie werd op touw gezet doordat een van zijn medewerkers in zijn directe omgeving te maken had met Duchenne. En hij had een connectie met ons team. Daar is Schwartzmans op ingesprongen, ons initiatief had geen betere start kunnen krijgen. Daarna bleef William elk jaar financieel een steentje bijdragen. Schwartzmans kiest dus voor commitment. Ook konden we tijdens de tocht een beroep doen op zijn producten, maar die link lag er niet. Ook daarin denkt William mee: iets willen doen voor de samenleving moet je zo breed mogelijk ondersteunen